Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bori rövid története

      Bori község a történelmi Bars és Hont megye határán, Lévától délkeletre, Ipolyságtól északnyugatra települt. Az Ipoly menti dombvidék északról délre nyúló völgyeinek egyikében, a Búr-patak mellett fekszik dombok, erdőségek koszorújában.     

       Bori nevének első okleveles említése 1135-ből való. Az oklevél, amely a Magyar Állami Levéltárban található, több helységet is említ, köztük Palástot , nényét, Badint, Pásztót, Nyéket stb. Ez idő tájt településünk a király, Hont vár és bori nemesek birtoka volt. Szent László sógorának, a Hontpázmán nembeli Lampert comensnek adott itt három embert, akiket a honti főúr három eke földdel a bozóki monostornak tovább adományozott, hogy ott lóval szolgáljanak, kocsit húzzanak, kaszáljanak és arassanak. Ezzel kapcsolatban azonban Györffy az alábbiakat írja: " Mivel a Búr-patak mentén több falu feküdt, nem bizonyos, hogy az adomány Bori falu területére esett. "

       A falu egykor kulturális nemes helység volt "honna a Bory család más vármegyékbe is elszármazott. Hajdan három falurésze volt, úgymint Árnyék-, Mogyorós- és Beke-Bori." 1275-ben IV. László király  az Ottokár cseh király ellen vívott csatákban tanusított vitézségért Márton fiának, Miklósnak az elpusztult Bwry (Buri) földjét adományozta. " Ebben az adománylevélben a következő határok szabják meg a birtok területét: Borfői Mikus földe, Golvágfő, Monorosvég és Monoros-patak."

         1275-ben IV. László - mint fentebb is említettük - Márton fia Miklósnak adományozta Borit. 1291- ben a régi bori nemes, Mikus fia Lőrinc kap itt földet. 1337-bn Petőt királyi emberként említik. 1500-ban a bányavárosok kiváltságlevelében említik Benedeket, valamint a bori Horváth Istvánt és Jánost, aki 1505-ben a pilisi apáttal perskedtek. 1517-ben Horváth Bálintot, Tóbiást és Horváth Jánost jelölik királyi embernek.

          Györffy györgy írja, hogy, 1245-ben Dalmad metálisáben Borit Borfőnek nevezik. 1270-ben Hont vár alispánja és várjobbágyi perbefogták Olasz János fiát Ivánt, mert bori várjobbágyok földjét vásárolta meg, majd arra kötelezte őket, hogy nagyobb összegért váltsák vissza a birtokot. Ez az oklevél is megtalálható a Magyar Állami Levéltárban, s több személynév, dűlőnév is felbukkan benne, köztük például a Fluvium Bur-patak. Egy 1275-ös oklevôlben is szerepel néhány helynév, mint például a Búrvölgy, Burgavölgyi oldal, Mogyorósvölgy, Burka- hegy stb.

           A község kisnemesi rétege a 13. század folyamán alakult ki. Oklevelekben először 1269-ben bukkant fel az a Bory család, amely a falu határában rendelkezett birtokokkal. Nevét a településtől kaphatta. Rajta kívül a 14-16.század között a Borfői, a Borszegi, a Mikói, a Tajnay, a Dalmady, a Kálnay és Szúdy családoknak volt itt birtokjoguk.

          


 

ma 2019.09.15 van

ma Jolana névnapja van

Részletes naptár

webygroup

Slovenská verzia
Főoldal