Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

A falu nemes családjai, jeles boriak

       Nagy Iván genealógus szerint a Bory család eredete a 13.századig nyúlik vissza. Bory Márton,Bory Miklós és Bory Balázs a családelső ismert tagjai. A 16.századi Bory Mihály kapitány többször megvívott a törökkel, védelmezte Nógrádot és Drégelyt, vitézkedett Bakabányán stb. Bory Pál az egri vár hadnagya volt, 1592-ben pedig a szikszói csatában esett török fogságba. Egy másik Bory Mihályt Korpona Főkapitányává nevezettki a király 1665-ben. Jó barátságban  volt Wesselényi Ferenc nádorral is, s egyik szervezője volt a Wesselényi-összeesküvésnek. bory Gábor a Rákóczi-szabadságharcban is jeleskedett, egy ideig Léva várát védelmezte. A nemes Bory család leszármazottja Bory Jenő szobrászművész, műegyetemi tanár és építész, aki Székesfehérvárott megépítette az egyedülálló művészeti és építészeti látnivalót, a Bory-várát. Dr. Bory Miklós kiváló agrárszakember, a magyar mezőgazdaság jeles képviselője, szakkönyvek társszerzője.

        A Dalmady család szintén a falu régi nemesi tagja. A róluk szóló legrégibb adat III. András idejéből való. Dalmady István ekkor mint comes és honti várjobbágy fordult elő a honti várispánságban.. E család leszármazottja Dalmady Győző költő, az 1860-as évek nemzeti mozgalmainak képviselője, a hazafias líra művelője, több kötet szerzője.

        A Szúdyak ugyancsak régi tagjai Hont megye nemes családainak. A szabadságharcos és krónikás Szúdy Józsefről már szóltunk. E családból származott Szúdy Géza bölcsészdoktor, tanár, költő, több kiváló verseskötet szerzője is. Az ő testvére volt Szúdy Nándor, a jeles festő, Békés város és Pest hajdani református papja.

        Bori másik neves papszülöttje az ugyancsak régi családok egyikéből származó Horváth Zsigmond, aki 1980-tól a felvidéki reformátusok püspöke volt. Szinnyei lexikona szerint Boriban született Bánhorváthi János református lelkész és író is, aki több könyvet publikált. Egy ideig Boriban tevékenykedett, s itt is hunyt el az a Körmendy György református esperes, aki a gályrabságot is megjárta, s akinek emléktáblája is van a templomban.

         A szabadságharcos Zalay Ferenc és Zalay József nevét is említettük. Zalay Ferenc 1848/49-es százados, Hont megyei törvényszéki ügyész volt, illetve Zalay József szabadságharcos hadnagy. A Lestárok is régen jelen voltak Boriban, ahol több kúriájuk is állt. A Boriból származó Lestár Imre annak idején együtt tanult Selmecbányán Petőfivel, de 1832-ben itt diákoskodott lestár Károly és István is. Az utódok egyike Lestár Péter is, a szabadságharc önkéntes nemzetőr főhadnagya, Kecskemét egykori polgármestere. kiváló gazdálkodók voltak Boriban az  Osvaldok is, akiknek leszármazottjai birtokolják ma is az Osvald-kastélyt.


 

ma 2019.09.15 van

ma Jolana névnapja van

Részletes naptár

webygroup

Slovenská verzia
Főoldal